Skip to content
Start

World Social Label Group Introduktion: En ny finansiellt hållbar model för social integration

World Social Label Group består av tio olika verksamheter för att skapa en holistisk lösning på hur vi tillsammans med näringslivet löser Sveriges, Europas och världens integrationsutmaningar. Målsättningen är att skapa starka, finansiellt hållbara lösningar för att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap. Till viss del inkluderar det även att engagera privatpersoner, offentlig sektor med flera, men i huvudsak är det näringslivet vi vill nå ut till. Vi kallar vår affärsmodell för Charity as a Business och WOSL Group’s fokus är att stå för implementeringen av detta dels hos medlemmar inom organisationen men även hos systerorganisationer så som GSIA. 

WOSL NGO är en förening för WOSL Group och fungerar som en plattform för att utforska och främja sociala frågor och initiativ. Här diskuteras och utvecklas idéer och strategier för att främja inkludering, jämlikhet och hållbar utveckling. Det är ett forum där medlemmarna engagerar sig i att skapa ett samhälle där varje individ ges möjlighet att blomstra och bidra till samhällets välbefinnande.

Samtidigt arbetar WOSL Group och dess medlemmar aktivt för att främja ekonomisk hållbarhet genom affärsverksamhet som är förenlig med våra värderingar och mål. Genom att integrera koncepten ”RoomsWithoutanAppointment” och ”RoomsWithanAppointment” i praktiken strävar vi efter att skapa ett samhälle där både affärsintressen och samhällsbehov harmonierar och kompletterar varandra.

På så sätt förvandlas Charity as a Business från en vision till verklighet. Genom att sammanföra socialt och ekonomiskt ansvarstagande i vår verksamhet skapar vi en hållbar modell för förändring och tillväxt. Tillsammans driver vi framåt mot en framtid där ingen lämnas utanför och där varje individ ges möjlighet att delta och blomstra.

EUSL Logo

WOSL NGO Den idédrivna sidan

EUSL Logo

Om WOSL Om verksamheten

Start

Charity as a Business En ny finansiellt hållbar model för social integration

Inom World Social Label tror vi på en värld där affärsverksamhet inte bara handlar om att maximera vinster, utan också om att maximera samhällspåverkan. Med vår banbrytande affärsmodell, kallad Charity as a Business, strävar vi efter att skapa en framtid där företag inte bara är ekonomiska enheter utan också katalysatorer för social förändring och inkludering.

Charity as a Business handlar om att förena affärsverksamhet med samhällsengagemang på ett innovativt sätt. Genom att använda våra koncept, verktyg och modeller kan företag inte bara öka sin egen omsättning och skapa sin egen  varumärkesutveckling utan också aktivt bidra till att förbättra samhället och göra det mer inkluderande för alla.

Vi tror på att företagande och välgörenhet inte behöver vara separata sfärer. Istället kan de komplettera varandra på ett kraftfullt sätt. Genom att integrera socialt ansvarstagande i affärsstrategin kan företag skapa långsiktig och meningsfull förändring samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt och hållbarhet.

Genom att välja Charity as a Business väljer företag att vara en del av en rörelse som strävar efter att göra skillnad på både individuell och samhällelig nivå. Tillsammans kan vi skapa en värld där alla ges möjlighet att blomstra och där ingen lämnas utanför.

EUSL Logo

Affärsmodellen Implementering av Charity as a Business

Start

Konceptet RoomsWithoutanAppointment Och dess motsats RoomsWithanAppointment

Vår grundläggande filosofi, förkroppsligad av koncepten ”RoomsWithoutanAppointment” och ”RoomsWithanAppointment”, är kärnan i vår verksamhetsstruktur.

”RoomsWithoutanAppointment” representerar idén om ett samhälle där varje individ har fri tillgång till resurser och möjligheter utan att behöva utsättas för krångliga hinder eller byråkratiska processer. Det handlar om att skapa öppna dörrar och tillgänglighet för alla, oavsett bakgrund eller status. Det är en vision där samhället är till för alla, och där ingen lämnas utanför. ”RoomsWithoutanAppointment” symboliserar en strävan efter ett inkluderande samhälle där varje individ ges möjlighet att delta och bidra till samhällets framsteg och utveckling.

Å andra sidan representerar ”RoomsWithanAppointment” det näringsdrivna samhälle som vi på EUSL står för. Det handlar om att erkänna och främja företagsvärldens roll i samhällets utveckling. Det är en vision där företagande och ekonomisk tillväxt är drivkraften bakom innovation och förändring. ”RoomsWithanAppointment” innebär att skapa utrymme för företag att blomstra och växa, samtidigt som de bidrar till samhällets välstånd och hållbarhet.

Tillsammans utgör ”RoomsWithoutanAppointment” och ”RoomsWithanAppointment” två sidor av samma mynt. Det handlar om att balansera det sociala och det ekonomiska, att skapa en harmoni mellan individens välbefinnande och samhällets framgång. Genom att förena dessa två koncept strävar vi efter att skapa en värld där varje individ ges möjlighet att förverkliga sitt fulla potential samtidigt som samhället som helhet blomstrar och utvecklas.

Start

RoomsWithoutanAppointment Den idédrivna sidan

Start

RoomsWithanAppointment Den vinstdrivande sidan

Start

Topporganisationerna Tillsammans skapar de ett holistiskt samhälle

Inom World Social Label tror vi på en värld där affärsverksamhet inte bara handlar om att maximera vinster, utan också om att maximera samhällspåverkan. Med vår banbrytande affärsmodell, kallad Charity as a Business, strävar vi efter att skapa en framtid där företag inte bara är ekonomiska enheter utan också katalysatorer för social förändring och inkludering.

Charity as a Business handlar om att förena affärsverksamhet med samhällsengagemang på ett innovativt sätt. Genom att använda våra koncept, verktyg och modeller kan företag inte bara öka sin egen omsättning och skapa sin egen  varumärkesutveckling utan också aktivt bidra till att förbättra samhället och göra det mer inkluderande för alla.

Vi tror på att företagande och välgörenhet inte behöver vara separata sfärer. Istället kan de komplettera varandra på ett kraftfullt sätt. Genom att integrera socialt ansvarstagande i affärsstrategin kan företag skapa långsiktig och meningsfull förändring samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt och hållbarhet.

Genom att välja Charity as a Business väljer företag att vara en del av en rörelse som strävar efter att göra skillnad på både individuell och samhällelig nivå. Tillsammans kan vi skapa en värld där alla ges möjlighet att blomstra och där ingen lämnas utanför.

Start

Topporganisationer Affärsmodellen i praktiken