Skip to content

World Social Label 

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg och nya lösningar komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label verkar för att göra det attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

World Social Label Charity

Överskottet från World Social Label doneras in i World Social Label Charity som i sin tur utför vad som kallas för sociala insatser i samhället. Dessa insatser är definierade och bestäms av medlemmarna kopplade till World Social Label. Vi kallar det Charity as a business, CaaB.

World Social Label Trade

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande verksamhet för medlemmar i World Social Label.

World Social Label Business

En division som från sommaren 2023 får en egen inriktning med tillhörande kabinett och divisioner och internt kallas den för Core. Anledningen är att här finns egna, vinstdrivande verksamheter där alla koncept appliceras först för att visa att de är hållbara, genomförbara och fungerar i praktiken.

World Future Label 

Utbildning är nyckeln till morgondagens barriärlösa samhälle. Det spelar ingen roll om det är Sverige, Tyskland, Taiwan eller Sudan. Utmaningarna är olika men lösningen, engagemanget bland småföretagare samt utbildning, är detsamma oavsett. Här skapas allt mellan yrkes till samhällsförberedande program.

Cupio Company

Den första delen i vad som kallas för Fas II handlar om att ge konsumenter möjligheten att handla mer medvetet. Här skapas och säljs allt från livsmedel till inredning där en viss summa alltid går in i World Social Label Charity och som konsument har man på detta sätt möjligheten att vara en del av CaaB.

Wings of Paloma

En så kallad topporganisation för hur World Social Label kan sprida och implementera i praktiken de mål som organisationen har satt upp. Paloma, från spanskan och betyder duva, handlar om hur når man de som vi vill hjälpa. Vidare handlar det om de som vill bidra med egen tid och egen insats för att hjälpa någon annan. 

WNF Today

Den digitala nyhetstidningen som rapporterar om allt som sker inom World Social Label, Charity, Trade, Cupid Company och Wings of Paloma. WNF rapporterar om nya medlemmar, sociala insatser i samhället, evenemang från WCSS Center (organet för internutbildning inom World Social Label) och mycket mer.

Orca’s & Pandas

Vad är svart, vit, inte en fisk men lever i havet? Vad är svart, vit men lever i Asien? Späckhuggare respektive pandan! Således föddes också konceptverksamheten till att World Social Label även ska arbeta för andra ideella och välgörande organisationer som verkar för att djur, inte bara dessa två, ska få det bättre!

S’agapo Markets

Marknadsplatsen för våra medlemmar att sälja, rekrytera och marknadsföra sina tjänster och produkter. Ett av löftena till medlemmar är att vi ska driva trafik och varumärkesutveckla medlemmarnas egna varumärke för att förhoppningsvis generera mer affärer till dem. Det är en viktig grundbult att alla ska vinna på vara delaktiga.