Skip to content
eusl-logo-2-1024x916

World Social Label Group En ny finansiellt hållbar model för social integration

World Social Label Group består av nio olika verksamheter för att skapa en holistisk lösning på hur vi tillsammans med näringslivet löser Sveriges, Europas och världens integrationsutmaningar. World Social Label Group är bolagsstyrt och den ena sidan av konceptet RoomsWithoutanAppointment. Målsättningen är att skapa starka, finansiellt hållbara lösningar för att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap. Till viss del inkluderar det även att engagera privatpersoner, offentlig sektor med flera, men i huvudsak är det näringslivet vi vill nå ut till.

EUSL Logo

World Social Label Group En ny finansiellt hållbar model för social integration

EUSL Logo

World Social Label NGO Det nya inkluderande samhället

eusl-logo-2-1024x916

World Social Label En ny finansiellt hållbar model för social integration

Box content

EUSL Logo

Koncept En ny finansiellt hållbar model för social integration

EUSL Logo

Topporganisationer Det nya inkluderande samhället